Návrh na odkoupení akcií společnosti FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V.

Út, 12/20/2022

 


Media Folder: 

 

Pozor tato nabídka je časově omezena a z Vaší strany ji lze přijmout pouze do 14. února 2023.

 

  Veřejný návrh na odkoupení akcií (Nabídková cena je stanovena na 275 Kč za jednu Akcii) společnosti FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V.:

 

Krok za krokem, jak prodat akcie

 

 

This offer is limited in time and can only be accepted by you until February 14, 2023.

  Public offer of the purchase of the shares (Offer Price is set at CZK 275 per Share) in FAGRON a.s. by Fagron B.V.