Lékaři

Fagron.cz > Lékaři
 

Pacienti stále více očekávají od svých lékařů individuální přístup při řešení jejich zdravotních problémů. Magistraliter přípravky vytváří v péči o pacienta přidanou hodnotu právě možností ušít terapii na míru specifickým potřebám konkrétního pacienta. Stoupající zájem o magistraliter přípravu ze strany odborné veřejnosti v zemích Evropy i celého světa je toho jasným důkazem.

 

Objevte s námi široké možnosti magistraliter přípravy!

Compounding Matters představuje vědecky a praxí podložený výběr receptur pro terapii šitou na míru. Tento unikátní celosvětový projekt Fagronu nabízí širokou škálu celosvětových receptur přípravků šitých na míru. Získejte volný přístup ke specifickým recepturám i Vy!
Zkušenosti s magistaliter přípravou má každý jiné a jejich sdílení je důležitým prostředkem pro optimalizaci léčebných postupů. V našich kazuistikách naleznete zkušenosti Vašich kolegů s individuálně zacílenou terapií.
Dermatologie vždy úzce souvisela s magistraliter přípravou. Individualizovaná péče o pacienta je základním kamenem efektivní terapie dermatologických onemocnění a magistrality pomáhájí předepisujícím lékařům poskytovat individuální řešení indikovaná na míru. Inspirujte se vybranými recepturami!
I přes dlouhodobou historii používání řady léčivých látek v praxi se některé receptury již stávají obsoletní, mnohé neodpovídají nejnovějším poznatkům a trendům nebo se v předpisu stále znovu opakuje historická chyba. Podívejte se s námi na oblíbené substance a receptury a jejich lepší alternativy!
I přes neustálé legislativní změny je možné ceny magistraliter přípravků zhruba odhadnout. Kromě jednotlivých komponent se do ceny připravovaného léku započítává také taxa laborum (TL)– částka, která zohledňuje práci při individuální přípravě léčivých přípravků. Podle lékové formy zjistíte výši TL.