O společnosti

Fagron.cz > O společnosti

Společnost Fagron a.s. byla založena v roce 1992 (původní název TAMDA a.s.). Předmětem podnikání společnosti na počátku jejího vzniku byla především velkodistribuce léčiv se zaměřením na nákup, adjustaci a prodej léčivých látek do lékáren. 

V dubnu 2008 se stala součástí nadnárodní belgicko - nizozemské společnosti Fagron. 
Od 1. 7. 2010 převzala jméno své mateřské společnosti.

V současné době se společnost Fagron a.s. Česká republika řadí mezi přední výrobce a distributory léčivých látek a léčivých přípravků nejen do lékáren a zdravotnických zařízení, ale své služby a produkty nabízí také zákazníkům  z řad kosmetického, potravinářského a veterinárního průmyslu.

Budova Fagron v Olomouci

 

Z lokálního výrobce a distributora lídrem celosvětového trhu v oblasti magistraliter přípravy léčiv za pouhých 20 let

Společnost Fagron byla založena v roce 1990 v Nizozemsku. Díky trvalému zaměření na inovace, kvalitu a postupy založené na zkušenostech a ideích, se společnost Fagron dostala do vedoucího postavení v oblasti magistraliter přípravy v Beneluxu za pouhých 7 let.

Díky modernímu řízení dalšího rozvoje a mezinárodního růst společnosti zaujal Fagron místo celosvětové jedničky již v 30 zemích světa - v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Tichomoří. Fagron produkty jsou distribuovány k cca 200 000 zákazníků do více než 60 zemí světa.

Vedoucí postavení na trhu poskytuje společnosti velké konkurenční výhody např. v centrálním nákupu surovin, při optimalizaci využití všech svých výrobních zařízení, tato role jí rovněž napomáhá k úspěšnému zavádění nových produktů a konceptů po celém světě. 

Společnost Fagron i nadále posiluje celosvětové vedoucí postavení na trhu uplatňováním aktivní a úspěšné strategie:  koupit - a - budovat, tzv.  vystavět  "na zelené louce" a  zajistit stabilní růst.