Preskripční mýty a omyly

Fagron.cz > Lékaři > Preskripční mýty a omyly

 

Kyselina boritá - kontraindikace v pediatrii

Kyselina boritá (Acidum boricum) je oblíbenou substancí hojně používanou pro její antiseptické a keratoplastické vlastnosti v kožních topických přípravcích, očních kapkách a dalších externech. Při jejich předepisování či doporučování je nutné vzít v úvahu více než 20 let známé poznatky o toxicitě této látky, které jsou důvodem kontraindikace pro užití u dětí do 10 let.

Při předepisování přípravků s kyselinou boritou pediatrickým pacientům je proto nutné zvážit možná rizika léčby, její délku a rozsah plochy, na kterou se bude přípravek aplikovat a také vhodnou koncentraci léčivé látky. Jelikož se v literatuře můžeme nezřídka setkat s informacemi o letální toxicitě této látky u dětí, je jistě nejjednodušším řešením zcela eliminovat její použití v pediatrické praxi.

 

Solutio laglyk RDP

K obkladům opruzenin a ekzému je hojně využíván Solutio Jarisch (2% kyselina boritá). Jarischův roztok můžeme nahradit roztokem obsahujícím kyselinu mléčnou, mléčnan sodný a glycerol. 

Rp. Ac.lactici 1,0
  Natrii lactatis sol.50% 4,0
  Glyceroli 85% 40,0
  Natrii chloridi 8,6
  Aq.purif. ad 1000,0
M.f.sol.    
D.S. Několikrát denně
k obkladům
 

 

Infichtol

Dalším oblíbeným preparátem na dětské opruzeniny je mast s obsahem 1 % kyseliny borité a ichtamolu Pityol. V receptuře, která eliminuje právě kyselinu boritou, je možné upravit koncetraci ichtamolu adekvátně k věku dítěte (1%-2%) a dle tolerance pacienta užít minerální nebo rostlinný olej.

Rp. Ichtammoli 2,0
  Zinci oxidi 20,0
  Olivae ol.raffin. 15,0
  Vaselini albi ad 100,0
M.f. ung.  
D.S. Na projevy 1-3x denně  

 

Solutio sobudil RDP

K dezinfekčním obkladům využívaný 3% roztok kyseliny borité lze s výhodou nahradit vodným Burowovým roztokem (obsahujícím octan a vínan hlinitý). Přípravek je možné použít k vysýchavým i zapřujícím obkladům, jako roztok k oplachům, zastavuje mokvání a svědění, působí slabě antiflogisticky.

Neobsahuje protimikrobní přísady.

Rp. Aluminii acetotatratis sol. 5,0
  Natrii chloridi 14,0
  Aq.purif. ad 1000,0
M.f. sol.  
D.S. Několikrát denně
k obkladům
 

 

Sklenář Z Riziková léčiva v pediatrické dermatologické magistraliter receptuře a jejich vhodné alternativy, Ped. pro praxi; 2010; 11(4)