Pozvánka na valnou hromadu konanou 2. 10. 2023

Čt, 08/31/2023

Představenstvo společnosti svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Valná hromada se bude konat dne 2. října 2023 od 08.30 hod. v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08:00 hodin v místě konání valné hromady.

Dokumenty ke stažení: