Pozvánka na valnou hromadu konanou 22. 12. 2022

Út, 11/22/2022

Aktualizace 9. 12. 2022: Doplnění pořadu řádné valné hromady

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 22. prosince 2022 od 8:30  v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31m, 779 00.

Prezence bude probíhat od 8:00 hod.