Nadace Fagron

Byla založena na úrovni společenství Fagron v červnu 2012. Cílem nadace je snaha využitím lidských a finančních zdrojů nastartovat sociální změny, zlepšit zdravotní péči a podpořit vybrané projekty. Hlavní důraz je kladen na zlepšení životních podmínek dětí.
Nadace Fagron od svého vzniku úspěšně zahájila již několik akcí v Brazílii, v Belgii a v Nizozemsku v úzké spolupráci s místními partnery a dobrovolníky.

Pro více informací kontaktujte foundation@Fagron.com.