FagronLab™ MedCaps

Magistraliter příprava kapslí bez složitých výpočtů

FagronLab™ MedCaps představuje inovativní řešení pro zlepšení produktivity při magistraliter přípravě kapslí. Rychlost a pohodlnost při současném zachování maximální kvality a bezpečnosti.
 

 

Výhody FagronLab™ MedCaps:

 • Úspora času
 • Snadné použití
 • Dobrá reprodukovatelnost
 • Vysoká přesnost a spolehlivost
 • Úspora nákladů

Koupit FagronLab™ Medcaps


Příprava tvrdých tobolek je při použití FagronLab™ MedCaps v průměru o 8 minut rychlejší než při běžném postupu.

 

FagronLab™ MedCaps je skleněný válec se speciální validovanou stupnicí, který slouží k usnadnění magistraliter přípravy tvrdých tobolek. FagronLab™ MedCaps umožňuje rychlé a přesné určení velikosti tobolky, která se má použít, stejně jako množství pomocné látky, které je potřeba pro úplné objemové plnění tobolky.

Stupnice FagronLab™ MedCaps je vhodná pro všechny velikosti tobolek používaných jak v humánní, tak veterinární medicíně (vel. 5 až 000) a všechny standardně předepisované počty kapslí (30, 50, 60, 80, 100, 120 a 180 ks).

 

Videopředstavení FagronLab™ MedCaps

 

 

Fotogalerie FagronLab™ MedCaps

Zobrazit fotogalerii

 

 

Balení FagronLab™ MedCaps obsahuje:

 • Válec MedCaps
 • Pěchovačku
 • Pomůcku na čištění
 • Návod pro uživatele
 • Prohlášení o shodě a certifikát dané šarže

 

 

Jak šetřit čas s MedCaps v pěti krocích:

 1. Proveďte navážku účinných látek dle preskripce přímo v MedCaps
 2. Účinné látky upěchujte pomocí pěchovačky
 3. Podle zaplněného objemu zvolte velikost kapslí
 4. Přidejte pomocné látky po rysku s připravovaným počtem kapslí a prášek opět lehce upěchujte
 5. Přeneste připravenou směs do strojku na přípravu kapslí. Hotovo. Bez složitých výpočtů

 

Celé kouzlo se skrývá v dokonale promyšlené a naprosto přesné validované stupnici. 

 

 


 

 

 

FagronLab™ MedCaps ušetří čas i Vám.

 

Koupit FagronLab™ Medcaps

 

 

Často kladené otázky

Kolik času ušetřím použitím FagronLab™ MedCaps?
Použitím sady MedCaps lze zkrátit čas potřebný k přípravě prachů pro formulaci do kapslí přibližně o 8 minut (původně 10 - 15 minut, s MedCaps 2 minuty). Při použití dalších chytrých řešení FagronLab™ lze celkový čas pro magistraliter přípravu zkrátit až na 1/3 (celkový čas 10 minut oproti původním 30 minutám).

V čem se liší MedCaps od běžných odměrných válců? Má zařízení nějakou validaci/kalibraci?
MedCaps je odměrný válec se speciální validovanou stupnicí, která byla navržena tak, aby odpovídala objemové náplni tobolek různých velikostí i různých množství. Stupnice MedCaps je validována a celé zařízení je vyrobeno z borosilikátového skla, které má díky své vysoké odolnosti vůči změnám teplot minimální roztažnost. Proto MedCaps nevyžaduje žádnou další kalibraci.

Jak správně pracovat se stupnicí MedCaps?
Stupnice MedCaps byla navržena tak, aby bylo možné okamžitě odečítat informace: Ve SLOUPCI: Velikosti kapslí od vel. 5 do 000. Každá velikost kapslí je znázorněna v samostatném sloupci. V ŘÁDKU: Požadovaný počet připravovaných kapslí (od 30 do 180 ks), kdy každý řádek napříč sloupci odkazuje na požadované množství.

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji vyrobit jiné množství kapslí, než uvádí stupnice MedCaps (např. 90 cps)?
V případě, že požadovaný počet kapslí není uveden na stupnici, lze postupovat tak, že volíme vždy přesný střed mezi dvěma hodnotami (v případě 90 kapslí volíme střed mezi 80 a 100 cps). Další možností je také jednotlivé odměření objemu pro 60 + 30 cps, respektive 3 x 30 cps.

Mohu využívat MedCaps pro přípravu želatinových i celulózových kapslí?
Ano. Jak želatinové, tak celulózové tobolky mají stejnou objemovou kapacitu. Stupnice MedCaps je tedy vhodná pro oba typy kapslí (stejně jakékoliv jiné, pokud jsou zachovány objemové standardy).

Je nutné při každé práci používat MedCaps pěchovačku?
Ne, ale její použití je vysoce doporučeno. Pěchovačka MedCaps představuje výraznou přidanou hodnotu, protože její úlohou je simulace pěchovacího procesu, který probíhá během enkapsulace (finalizace kapslí). Díky použití pěchovačky tak vidíme přesný objem, kterým budou plněny kapsle a který jsou schopny kapsle skutečně pojmout (důležité při předcházení ztrátám).

Musím provádět pěchování i při enkapsulaci pokud už byly prachy upěchovány uvnitř MedCaps?
Ano. V případě pěchování uvnitř válce vidíme reálný objem, který budou zaujímat stlačené prachy v připravovaných tobolkách, tudíž je potřeba pro dosažení přesného výsledku zopakovat stejný proces pěchování i při enkapsulaci.

Pokud nechceme tobolky pěchovat při enkapsulaci, měli bychom vynechat pěchování i v MedCaps?
Pěchování je standartním procesem při enkapsulaci. Jedná se o důležitý krok, který zajišťuje jednotný obsah ve všech tobolkách a zabraňuje rozdílům ve složení mezi jednotlivými kapslemi. Pokud nestlačujete během přípravy prachy v tobolkách, riskujete, že se jednotlivé složky nerozloží v tobolkách rovnoměrně a dojde k narušení jednotnosti dávkování. Odpověď na tuto otázku tedy zní, že pro dosažení kvalitní formulace tobolek, by měl být použit vždy proces pěchování, a to jak uvnitř válce MedCaps, tak při samotné enkapsulaci.

Během práce s MedCaps jsme použili látky, které výrazně ulpívají na vnitřních stěnách nádoby? Jak máme dále postupovat?
Některá používaná léčiva či pomocné látky mohou být velmi hutné a jejich částice mohou mít výrazný statický náboj. To může vést k ulpívání těchto látek na nástrojích a pomůckách používaných pro magistraliter přípravu, jako jsou špachtle, plastové sáčky, nádoby, strojky na plnění tobolek, a také MedCaps. Kvůli těmto vlastnostem je nezbytné do těchto formulací přidávat pomocné látky, které umožňují snížení statických vlastností a usnadní následnou práci.

Mohu v MedCaps odměřovat všechny typy léčivých i pomocných látek? Mohu MedCaps využít i pro prachy různé hustoty?
Ano, v MedCaps lze pracovat se všemi druhy prachů - navzdory rozdílům v jejich hustotách. Stupnice MedCaps je navržena tak, aby zohledňovala objemovou náplň tobolek, takže bez ohledu na hustotu použitých složek, lze na stupnici odečíst nejvhodnější velikost tobolek pro danou recepturu.

Potřebuji smísit dva druhy prachů s různou velikostí částic - Mohu použít MedCaps?
Ano, ale pokud jé velikost částic příliš rozdílná, doporučujeme před použitím MedCaps látky více rozdrobnit, pokud je to možné. V případech, kdy rozdrobnění možné není (enterosolventní prachy), je doporučeno vkládat látky do MedCaps bez předchozího zpracování.

Je nutné smísit suroviny před vložením do MedCaps? A je to nutné poté?
Ne, složky formulace lze vážit přímo v MedCaps, jednu po druhé. Po skončení práce s MedCaps se doporučuje provést homogenizaci prachů standardním způsobem. V závislosti na složení formulace, zvláště u účinných látek s velmi nízkou navážkou, je doporučeno vložit do válce nejprve malé množství pomocné látky, aby nedošlo ke ztrátám účinné látky při kontaktu se sklem.

Jak mám postupovat u receptur s velmi nízkými navážkami účinných látek?
V závislosti na složení formulace, zvláště u účinných látek s velmi nízkou navážkou, je doporučeno vložit do válce nejprve malé množství pomocné látky, aby nedošlo ke ztrátám účinné látky při kontaktu se sklem.

Kolik zařízení MedCaps je potřeba mít k dispozici v lékárně?
Zařízení MedCaps byl navrženo tak, aby byl jedné formulaci přiřazen jeden válec. Ideálně by tedy každá lékárna měla mít tolik zařízení, aby jejich počet odpovídal každodenním nárokům na přípravu tobolek. Je nutné počítat také s tím, že pokud chceme MedCaps znovu použít (pro receptury o jiném složení), je nutné jej umýt a plně vysušit.

Jakým způsobem je vhodné umývat MedCaps? Lze MedCaps umývat v myčce nádobí?
Čištění lze provádět vodou a neutrálními čistícími prostředky podle čistících protokolů lékárny. Jelikož se jedná o specifické zařízení, které je atypické zejména svými rozměry, je součástí sady čistící kartáč, který umožňuje úplné vyčištění. Při čistění se nedoporučuje používat silná rozpouštědla ani drhnout vnější povrch, aby nedošlo k poškození stupnice. Válec je z hlediska materiálů vhodný i do myčky nádobí, ale díky jeho výšce se mytí v myčce nedoporučuje (nebezpečí rozbití). V případě umístění do vodorovné polohy zase není zaručeno dokonalé umytí.

Jakým způsobem lze sušit MedCaps?
Při sušení je třeba brát v úvahu výšku válce, zvláště pokud jej nelze sušit ve svislé podobě (dnem vzhůru). Válec MedCaps lze sušit volně na stojanech i v sušičce skla.

 

Koupit FagronLab™ Medcaps