FagronLab™ ION-e

Manipulace s prachy bez statické elektřiny

ION-e je kompaktní stolní ionizátor, který byl vyvinutý tak, aby splňoval každodenní potřeby lékáren při neutralizaci elektrostatického náboje, který se vytváří během individuální přípravy léčiv a manipulace s prachy.

Výhody

  • Vysoká míra neutralizace
  • Účinný poměr kladného a záporného náboje
  • Dosah až 30 cm
  • Kompaktní a praktický
  • Kalibrovaný a ihned připravený k použití
  • Snadné zapnutí a vypnutí
  • Snadné přesouvání díky praktickému madlu

Koupit FagronLab™ ION-e

 

 

Přístroj ION-e, jak už naznačuje jeho jméno, využívá k neutralizaci statické elektřiny ionty. ION-e generuje jak kladné, tak záporné ionty, čímž dosahuje rychlé a účinné neutralizace. Výhodou přístroje je možnost nastavení záporné i kladné frekvence pro lepší přesnost dle potřeb dané lékárny.

Při použití přístroje ION-e mohou lékárníci provádět individuální přípravu s prachovými surovinami a jinými elektrostatickými materiály s daleko větší přesností, protože neutralizací lze předcházet materiálovým ztrátám během přípravy, adhezi prachů na zařízení, nehomogennosti obsahu a křížové kontaminaci ze zařízení i z prostředí. Přístroj ION-e je tak užitečným nástrojem při přípravě bezpečných a účinných individuálně připravovaných léčivých přípravků.

Díky moderní konstrukci lze přístroj rychle a snadno přemisťovat. Lze jej postavit na desku stolu nebo upevnit vysouvací rameno tak, aby jej lékárník mohl umístit do blízkosti právě prováděné činnosti. Přístroj ION-e eliminuje elektrostatický náboj v pracovním prostoru, ať už při vážení, mísení či kapslování prachů, a tím předchází jak provozním, tak kvalitativním komplikacím.

 

Koupit FagronLab™ ION-e