Uvádění prekurzorů výbušnin na trh od 1. 2. 2021

Po, 01/25/2021

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 2. 2021 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Na základě toho nařízení bychom vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého formuláře:

 Bez provedení tohoto legislativního úkonu nebude možno od 1. 2. 2021 níže uvedené chemické látky dodávat.


Pokyny k vyplnění prohlášení zákazníka

  1. Stáhněte a vytiskněte dokument Prohlášení zákazníka
  2. Vyplňte záhlaví
  3. Vypište prosím látky, které od Fagron a.s. nakupujete (jejich obchodní název), množství, koncentrace a jejich použití - dle tabulky níže
  4. Dokument orazítkujte a podepište
  5. Zašlete naskenovaný dokument (případně fotografii dokumentu) na adresu registrace@fagron.cz, případně poštou na FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc.

 

Potřebujete poradit?

Pokud si nejste jisti, jak vyplnit formulář, kontaktujte prosím přímo naše oddělení kvality:

 

Z portfolia společnosti FAGRON a.s. se jedná o tyto chemické látky všech dodávaných velikostí:
 

Obchodní název výrobku

Prekurzor výbušnin podléhající omezení

CAS

Koncentrace

Hydrogenii peroxidum 30%

Peroxid vodíku

7722-84-1

30 %

Peroxid vodiku 30% p.a.

Peroxid vodíku

7722-84-1

30 %

Peroxid vodíku 20%technický

Peroxid vodíku

7722-84-1

20 %

Kyselina dusičná 65%, čistá

Kyselina dusičná

7697-37-2

65 %

Kyselina dusičná 65% p.a.

Kyselina dusičná

7697-37-2

65 %

Kyselina dusičná dýmavá 100% p.a.

Kyselina dusičná

7697-37-2

100 %

Kyselina chromsírová typ A p.a.

Kyselina sírová

7664-93-9

99,5 %

Kyselina chromsírová typ S p.a.

Kyselina sírová

7664-93-9

40–45%

Kyselina sírová 96% čistá

Kyselina sírová

7664-93-9

96 %

Kyselina sírová 96% p.a.

Kyselina sírová

7664-93-9

96 %

Kyselina sírová 96% p.p.

Kyselina sírová

7664-93-9

96 %

Kyselina sírová 96% p.a. bez dusíku

Kyselina sírová

7664-93-9

96 %

Dusičnan amonný čistý

Dusičnan amonný

6484-52-2

100 %

Dusičnan amonný p.a.

Dusičnan amonný

6484-52-2

100 %

Chlorečnan draselný čistý

Chlorečnan draselný

3811-04-9

100 %

Chlorečnan draselný p.a.

Chlorečnan draselný

3811-04-9

100 %

Chlorečnan sodný čistý

Chlorečnan sodný

7775-09-9

100 %

Chlorečnan sodný p.a

Chlorečnan sodný

7775-09-9

100 %

       

Doplňující informace

  • Podepisující strany musí mít oprávněnou osobu pro podpis (zmocněnou osobu).
  • Toto prohlášení je platné jeden rok od podpisu toho prohlášení
  • S uvedenými citlivými daty bude zacházeno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Děkujeme za spolupráci.