Třídíme a recyklujeme!

St, 02/06/2019

Naše společnost Fagron a.s. se podílí na jednom z největších enviromentálních projektů v ČR.

Naše společnost Fagron a.s. má ze zákona o obalech č. 477/2001 Sb. zodpovědnost za zajištění využití a recyklace odpadu z obalů. Jsme proto zapojeni do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, kterou pro nás zajišťuje společnost EKO-KOM, a.s.

Této společnosti na základě smlouvy o sdruženém plnění povinností poskytujeme údaje o množství obalů uvedených na trh a také finanční úhradu za jejich budoucí recyklaci a využití.

EKO-KOM, a.s. na základě smluv finančně podporuje systémy nakládání s odpady v obcích a rozvíjí spolupráci se svozovými společnostmi, proto společnost Fagron a.s. použité obaly od zákazníků neodebírá zpět.

 

Co děláme s naším odpadem my? TŘÍDÍME!
 

Proč třídíme?

  • chceme se chovat ekologicky, máme rádi přírodu
  • chceme se chovat ekonomicky, šetříme peníze
  • chceme čistší životní prostředí a dýchat čerstvý vzduch
  • redukujeme množství odpadu na skládkách
  • pro dobrý pocit, protože je to správné

 

Použité obaly odstraňujte v souladu s místními právními předpisy. 

Certifikát ke shlédnutí jsme uložili  ZDE.


Media Folder: