Protinávrh akcionáře k VH

Čt, 12/15/2022

Zveřejňujeme protinávrh akcionáře k bodu 9 z pořadu jednání valné hromady svolané na 22. 12. 2022 od 08:30: