Pozvánka na valnou hromadu konanou 30. 6. 2020

Ne, 05/31/2020

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2020 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31m, 779 00.

Prezence bude probíhat od 8:30 hod.

Pozvánka ke stažení