Oznámení: Valná hromada

Čt, 12/09/2021

Vážení akcionáři,

s příchodem podzimu přišla bohužel další vlna koronavirové epidemie a spolu s ní i nové kolo různorodých přísných opatření, které ani s ohledem na predikce vládních činitelů nebyly zrovna předvídatelné. 

Představenstvo i dozorčí rada průběžně konzultovali nový termín valné hromady, která byla bohužel již po jejím oznámení v červenci 2021 odvolána.

Čas adventu se přitom blíží a představenstvo společnosti plánovalo na druhý týden v prosinci svolat valnou hromadu, avšak s ohledem na zvyšující se počty nemocných a námi předvídatelné nepředvídatelné jednání vlády jsme vyčkávali až do 25. listopadu, kdy byl vyhlášen nouzový stav.

Opětovně všichni čelíme omezením sociálního kontaktu, která jako první dopadají na kulturní a společenské akce, tak i na valné hromady akciových společností. Neradi bychom Vás akcionáře zejména u farmaceutické společnosti vystavovali rizikům onemocnění Covid-19. Jakkoliv nejsou valné hromady dosud úplně zakázané, opatření se zpřísňují den po dni a my nechceme rozhodně lidi segregovat podle kritérií o očkování a podobně. Ve veřejném prostoru se navíc mluví i o možnosti dalšího lockdownu. V takové situaci muselo představenstvo učinit s předstihem důležité rozhodnutí, o kterém Vás nyní dodatečně informujeme.

Účetní závěrka, která měla být schvalována na valné hromadě v roce 2021, bude zveřejněna do konce roku 2021 ve sbírce listin, ačkoli nebyla schválena, přičemž bude akcionářům předložena ke schválení na valné hromadě, která bude dodatečně svolána v první polovině roku 2022.

Věříme, že toto naše rozhodnutí pochopíte.

Vážení akcionáři, omlouváme se tímto za způsobené nepříjemnosti.

 

V Olomouci dne 9. prosince 2021
Představenstvo společnosti FAGRON a.s.