Odvolání valné hromady

Po, 07/26/2021

Představenstvo společnosti FAGRON a.s. se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108  v souladu s ustanovením § 410 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění,

 

ODVOLÁVÁ

ŘÁDNOU valnou hromadu,

 

která se měla konat dne 30. července 2021 od 09.00 hod. v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc. 

Nový termín řádné valné hromady bude oznámen na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku.

Vážení akcionáři, omlouvám se tímto za způsobené nepříjemnosti.

V Olomouci dne 26. července 2021
Představenstvo společnosti FAGRON a.s.