Fagron Academy - Pediatrie

Magistraliter přípravky v pediatrii

Tématem léčby infantilního hemangiomu nás velmi zajímavě provedl MUDr. Josef Mališ z Kliniky dětské onkologie a hematologie Fakultní nemocnice Motol. Novou možnost uplatnění propranololu v této indikaci nám z praktického hlediska představila kromě Dr.Mališe také PharmDr. Sylva Klovrzová z nemocniční lékárny FNM, a to se všemi aspekty souvisejícími s magistraliter přípravou propranololových kapslí a suspenzí. Technologie a praktické zkušenosti magistraliter přípravy nám byly ukázány také na příkladech IPLP se sotalolem.

S novými substancemi nás seznámila PharmDr. Markéta Petrželová z téhož pracoviště. Dozvěděli jsme se, jakým úskalím se vyhnout při magistraliter přípravě přípravků s omeprazolem a domperidonem.

Tématem Individuálně připravovaných léčivých přípravku pro léčbu dutiny ústní nás zábavnou formou provedl Mgr. Lukáš Láznička (FNKV Praha, nem.lékárna).

Fagron Vám představil inovativní magistraliter základy vhodné pro pediatrické pacienty – ať už lízátkový základ Lollibase®, suspenzní vehikulum SyrSpend® nebo pěnový základ Espumil®, který je však dostupný zatím pouze v zahraničí. Nové trendy se objevují také v dermatologii, která pediatrické pacienty nevyjímá. Seznámili jsme Vás s konceptem Fagron Advanced Derma, který si klade za cíl vyvinout globální standard pro magistraliter v dermatologii. Tento koncept klade důraz na maximální bezpečnost a toleranci přípravků k pokožce a různým typům pleti a na pohodlí pacienta.

 

Další mezioborový seminář pro Vás chystáme na září 2014, tentokrát se zaměřením na magistraliter v dermatologii.