Fagron Academy - ML

Magistraliter víkend na Vysočině

Posledního máje se po ránu v konferenčním sále hotelu Luna sešla opravdu příjemná skupina lékárníků. Přijeli z celé republiky, z veřejných i nemocničních lékáren, aby načerpali inspiraci od předních odborníků na problematiku magistraliter přípravy.

 V úvodu nás s lehkostí primabaleríny
 Dr. Hašek seznámil se  svými poznatky
 ohledně komplexní léčby orofaryn-
 geálních kandidóz. Podrobně zmínil
 možnosti přípravy orálního roztoku
 s chlorhexidinem, nystatinové suspenze
 a gelu s mikonazolem. Zajímavá byla i
 zmínka o správném užití genciánové violeti  v této indikaci.

 Před obědovou pauzou jsme se ještě
 dozvěděli mnoho tipů na nové receptury
 z Fragnerovy lékárny U Černého Orla
 v suveréním podání Dr. Sklenáře.

Kromě přehledu relativně nově dostupných surovin (namátkou uvádím: klioquinol jako možná náhrada kloroxinu; omeprazol; sildenafil pro léčbu plicní hypertenze u dětí  a další) byl ve sdělení kladen velký důraz na dodržování Lege artis postupů.  Uvědomili jsme si, že lékaři často chtějí v předpisech smíchat různá HVLP, která ovšem v SPC nemají schváleno použití pro IPLP a může pak docházet ke vzniku inkompatibilit. Navíc je pro lékárnu a hlavně pro pacienta často (i finančně) výhodnější pokud mu např. mast připravíme do vhodného masťového základu přímo ze surovin, bez užití HVLP.  Třeba oblíbenou kombinaci, se kterou se jistě setkáváte i Vy: Canesten + Flucinar + cremor base-A, tak můžeme nahradit kombinací klotrimazol + fluocinolon acetonid + cremor base-A.

 Po vydatném jídle sice některé atendanty přepadala chvilkami malátnost způsobená zuřivou aktivitou parasympatiku, ale odpolední blok pod taktovkou Mgr. Horáčkové všechny rychle vrátil zpět do reality a živé diskuze. Zabývali jsme se možnostmi kooperace a komunikace s lékaři při vytváření nových receptur. Spolupráce s veterináři je pro mnohé jistě netradiční, takže bylo zajímavé zabrousit i na toto téma. Ještě s větší chutí jsme se seznámili s recepturami, které byly vytvořeny ve spolupráci s pediatry a zubními lékaři.

Nádherné počasí a okolní krajina nás
 po skončení odborné části donutily
 navléknout pohorky a sportovní dres a
 společně jsme se vydali směrem
 k peřejovitému úseku řeky Sázavy
 známému jako Stvořidla. Za použití
 nejmodernější techniky – papír, tužka,
 mobil – jsme se po lesních cestičkách a
 pěšinách v pozdním odpoledni
 vymotali až na vytouženém břehu Sázavy.
 

Před výborným večerním rautem jsme ušli krásných 12km. Výlet si všichni opravdu užili a jednoznačně přispěl k všeobecné spokojenosti s touto akcí.

Neděle byla opravdovým hřebem semináře, jelikož došlo i na praktický workshop – účastníci dostali rajbšály, tloučky a seznam receptur, na kterých si vyzkoušeli, jak  by to vypadat nemělo a pochopitelně i ty správně
 provedené postupy. Praktickému snažení předcházela
 přednáška o správné přípravě, možných
 inkompatibilitách a technologických chybách. Zkusili
 jsme si mimo jiné zaměnit ZnO za TiO2 při přípravě
 tekutého zásypu s taninem 5% a tekutého zásypu
 s kliochinolem 5%. Tato záměna umožnila snadnější
 přípravu i vyšší stabilitu celého systému s následnou
 lepší účinností přípravků. 

 Velké oblibě se při nácviku příprav těšil lehký amfifilní
 krémový základ Basiscreme DAC, který by měl být v
 brzké době dostupný jako nové vehikulum použitelné
 pro zapracování celé řady látek, se kterými např.
 základy ambidermanového typu kompatibilní nejsou.

Účastníci byli obeznámeni s novinkami, které zanedlouho dorazí na náš trh – lízátkový základ Lollibase®, dále suspenzní vehikulum SyrSpend®, které představuje řešení např. pro přípravu dětských forem pro aplikaci omeprazolu. Dalším inovativním základem byl krémový základ Pentravan® (o/v), který umožňuje dobrou transdermální penetraci léčiv v něm rozpuštěných. Pentravan® si účastníci vyzkoušeli i během workshopu, práce s ním byla opravdu velmi snadná a krém se po nanesení  opravdu zcela vstřebal a nezanechal mastný film na pokožce. Účastníci mohli vyzkoušet např. 2% tetrakainový krém adjustovaný do dávkovacího aplikátoru TopiClick®, který umožňoval jednoduché a přesné dávkování.

Důležité poselství  předala i záverečná přednáška  Podpora IPLP v lékárnách z pohledu profesní komunikace
 v podání PharmDr. Libora Číhala ze společnosti PACE
 2015. Skvěle doplnila celý seminář o konkrétní návody,
 jak směřovat seriózní komunikaci na lékaře a vzbudit
 z jejich strany  zájem o nové možnosti spolupráce
 na poli IPLP a seznámit je s novinkami, které by mohli
 uplatnit v preskripci pro své pacienty.

 Na základě této spolupráce se pak lékárna stane
 „exkluzivním“ poskytovatelem
této služby (příprava
 IPLP) a může „přílákat“ nové pacienty. Za zmínku jistě
 stojí i upozornění, že by lékárna neměla opomíjet ani
 komunikaci směrem k pacientovi. Tedy dát mu jasně
 najevo, že galenická příprava je v lékárně poskytována,
 a pokud je to možné, tak propagovat i v jakém rozsahu (možnost využití moderních nástrojů – web, FB, sms, ale i klasických letáčků/plakátů přímo  v lékárně).

 

Na základě velmi pozitivních ohlasů pro Vás již vymýšlíme další pokračování.

V přiložené prezentaci se můžete podívat fotky z této prima akce.