Compounding Matters

CompoundingMatters.com je databáze vědecky (a praxí) podložených receptur pro individuálně připravované léčivé přípravky včetně souvisejících indikací. Tento unikátní celosvětový projekt Fagronu nabízí širokou škálu celosvětových receptur přípravků šitých na míru a je dostupný pro všechny lékaře a farmaceuty (zdarma po registraci). Lékař dle požadové indikace vybere formu­laci, která vyhovuje specifickým potřebám pacienta, a může ji vytisknout ve formě receptu. Lékárník poté v databázi může vyhledat postup přípravy předepsaného přípravku.

Compounding Matters představuje vědecky a praxí podložený výběr receptur pro terapii šitou na míru. Získejte volný přístup ke specifickým recepturám i Vy! 

 

Přínosy magistraliter přípravy

Pacienti stále více očekávají od svých lékařů individuální
přístup při řešení svých zdravotních, mnohdy specifických problémů. Magistraliter přípravky vytváří v péči o pacienta
přidanou hodnotu právě možností ušít terapii na míru
konkrétním potřebám. Důkazem může být stoupající zájem
o magistraliter přípravu ze strany odborné veřejnosti
v zemích Evropy i celého světa.

 

Individuálně přípravované léčivé přípravky nabízí řešení individuálních požadavků:

 • Flexibilita dávkování (ne vždy lék odpovídá potřebám pacienta; často je nutné změnit sílu léku a upravit dávkování)
 • Změna cesty aplikace (magistraliter příprava nabízí galenické formy adaptované na potřeby předčasně narozených miminek, dětí, seniorů a pacientů s dalšími specifickými potřebami)
 • Nedostatek registrovaných léků (u hromadně vyráběných léků často dochází k výpadkům nebo úplnému ukončení výroby)
 • Kombinovaná terapie (správně zvolená kombinace potřebných účinných látek může zčásti nebo plně nahradit medikamentózní léčbu více léky a to se stejným nebo lepším výsledkem pro pacienta)
 • Domácí zdravotní péče (magsitraliter příprava může vyjít vstříc požadavkům pacientů při domácí zdravotní péči; např. totální parenterální výživa)
 • Léčba vzácných onemocnění (potřebám pacientů se vzácnými onemocněními ne vždy vyhovuje standardní terapie
 • Paliativní péče (individuální příprava mnoha různých lékových forem je zásadní pro paliativní péči nevyléčitelně nemocných)
 • Příprava intravenózních směsí (mnoho život zachraňujících léků s intravenózní aplikací podávaných při hospitalizaci jsou IPLP)
 • Lepší kontrola léčby (individuálně připravený lék umožňuje pacientovi, jeho pečovateli, lékárníkovi i lékaři zlepšovat compliance neboli dodržování terapie)
 • Sociálně-ekonomický přínos (nezanedbatelným důsledkem léčby na míru je menší plýtvání léky)
 • Trendy v magistraliter (nové lékové formy nabízí nové možnosti individualizované terapie)