Zásady ochrany osobních údajů

Fagron a.s. se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní bezpečné online nákupy. Toto prohlášení se vztahuje k získávání dat a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a použita. Užíváním webových stránek Fagron prohlašujete, že souhlasíte s ustanoveními popsanými v tomto prohlášení.

Fagron shromažďuje osobní údaje jako je vaše e-mailová adresa, jméno a používá vaše kontaktní informace za účelem zdokonalování poskytovaných služeb.

Můžeme vás také kontaktovat z důvodu průzkumu vašich názorů na aktuálně poskytované služby nebo pro zdokonalování a vyvíjení nových služeb.

Fagron nebude prodávat, pronajímat nebo poskytovat zákaznická data třetím stranám.

Fagron zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu, použití nebo zneužití. Uchovává vaše osobní a kontaktní identifikační údaje na serveru v bezpečném, kontrolovaném úložišti chráněném proti neoprávněnému přístupu. Pokud jsou přes webové stránky přenášeny osobní údaje (jako číslo kreditní karty), je přenos chráněn protokolem SSL (Secure Socket Layer), který před odesláním kóduje data a tím zabraňuje zneužití všech citlivých informací.

Fagron dle potřeby aktualizuje prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby reflektovala požadavky vzniklé na základě zpětné vazby od zákazníků.

 

Prosím, sledujte pravidelně toto prohlášení z důvodu informovanosti o uvedeném způsobu ochrany vašich informací.