Magistraliter v pediatrii 01 / 2014

Jedinečnost magistraliter

Konference Magistraliter v pediatrii se věnovala specifikům magistraliter přípravy rozličných lékových forem pro pediatrické pacienty. Prezentovala také využití nových substancí, které jsou dostupné na českém trhu, jako například propranolol, sotalol, omeprazol, domperidon, nystatin aj.

Přednášky, které shrnuje anotace (viz níže), se věnovaly tématům:

Jedinečnost magistraliter
Ing. Boris Marek – generální manažer Fagron a.s.

IPLP v evropském měřítku
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.

Propranolol v léčbě infantilního hemangiomu
MUDr. Josef Mališ – FNM Praha, Klinika dětské onkologie a hematologie, 2.LF UK

Specifika přípravy pediatrických lékových forem
PharmDr. Helena Kubínová – Nemocnice Jihlava, nem.lékárna

Propranolol a sotalolol v magistraliter přípravě
PharmDr. Sylva Klovrzová – FNM Praha, nem.lékárna

Inovativní magistraliter základy v pediatrii
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.

IPLP pro léčbu GIT (omeprazol, domperidon)
PharmDr. Markéta Petrželová – FNM Praha, nem.lékárna

IPLP pro léčbu dutiny ústní (nystatin, lidokain, trimekain)
Mgr. Lukáš Láznička – FNKV Praha, nem.lékárna

Fagron novinky v dermatologii
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.