Fagron Academy - pro účastníky

Fagron Academy si klade za cíl podpořit a zvýšit význam magistraliter přípravy v lékárnách ve spolupráci s odbornými lékaři, a to formou školení, kurzů a interaktivních seminářů, které jsou zaměřeny na vybraná témata - optimalizace individuální péče o pacienta v oblasti magistraliter přípravy, podpora spolupráce lékáren a lékařů na rozšíření stávajících postupů, zavádění nových standardů do oblasti magistraliter přípravy, nové formulace IPLP nebo využití nových substancí.

Součástí Fagron Academy jsou semináře na mezioborové úrovni s účastí lékařů a lékárníků, které mnohem více přibližují práci v terénu, praktické zkušenosti a kazuistiky. Tyto semináře tak zvyšují přínosy pro praxi těchto profesí a přispívají k důležitému propojení lékař – pacient – lékárník.

Více o chystaných i proběhlých konferencích naleznete zde.

Fagron_Academy
Mezioborový seminář Fagron Academy - Magistraliter v dermatologii seznamuje posluchače s různými aspekty magistraliter přípravy v dermatologii a představuje několik novinek v této oblasti.
Fagron_Academy-Magistraliter_v_dermatologii
Mezioborový seminář Fagron Academy - Magistraliter v pediatrii se zabývá problematikou přípravy IPLP v pediatrii. Magistraliter příprava je často jediným možným řešením při nedostupnosti vyhovujícího HVLP nebo při volbě vhodné lékové formy pro pediatrické pacienty.
Fagron_Academy-Magistraliter_v_pediatrii