Sildenafil

Nová substance pro magistraliter

Sildenafil je inhibitor fosfodiesterázy PDE-5 a používá se k povzbuzení erekce. Terapeuticky se používá také při plicní hypertenzi.

Plicní arteriální hypertenze
Sildenafil, původně antihypertenzivum a lék na anginu pectoris, je perorální selektivní inhibitor cGMP fosfodiesterázy PDE-5. Hypotenzní účinek sildenafilu se stal základem terapie plicní arteriální hypertenze (PAH). Zvyšuje intracelulární koncentraci cyklického guanosin-mono-fosfátu, který má vazodilatační účinek v plicním cévním řečišti. V současné době je sildenafil registrován pro léčbu PAH v USA a EU.

Další novinky v sortimentu

Espumil™
NOURISIL™ MD
SyrSpend SF Galenický set
Latanoprost Fagron
MEDISPEND™
Transdermál.krém