BasiFarm® cremor

Krémový základ pro magistraliter přípravu polotuhých topických přípravků

BasiFarm® cremor neboli Basiscreme DAC je krémový základ povahy hydrofilního krému (typ emulze o/v). Jeho ambifilní charakter umožňuje zapracovat látky hydrofilní i lipofilní bez narušení emulzního systému, díky vyššímu podílu lipidů však pokožku nevysušuje, ale promašťuje.

Neiontová povaha základu jej činí kompatibilním se širokou škálou léčiv. Nové možnosti se otevírají zejména při formulaci látek kationaktivní povahy. Základ drží konzistenci v kyselém i zásaditém pH.

 

Konzervace
BasiFarm® cremor je konzervován propylenglykolem (podíl ve vodné fázi je 20%), jehož účinnost není závislá na pH. Přídavkem vody však poklesne jeho konzervační účinnost snížením koncentrace propylenglykolu v hydrofilní fázi, proto je pro zachvání konzervační účinnosti potřebné upravit množství propylenglykolu.


Inkompatibility
BasiFarm® cremor vykazuje inkompatibility s látkami fenolického charakteru, které v závislosti na koncentraci mohou narušit emulzní systém. Dále je inkompatibilní s taninem, triklosanem a kyselinou salicylovou v koncentraci nad 5%.

Není vhodný u pacientů s přecitlivělostí na cetylalkohol a propylenglykol.


Basiscreme (BasiFarm® cremor) je monografován v Německém farmaceutickém kodexu (Deutscher Arzneimittel-Codex, DAC) a jedná se o nejčastěji monografovaný krémový základ ve standardní receptuře (Neues Rezeptur-Formularium, NRF). To umožňuje aplikaci zahraničních standardizovaných receptur do našich podmínkem s ověřenou expirací až 6-12 měsíců.

Použití BasiFarm® cremor

V magistraliter přípravě

vehikulum pro širokou škálu topických přípravků na kůži s protizánětlivým a antiinfekčním účinkem
je kompatibilní s látkami neionogenními, kationaktivními i některými anionaktivními
je vhodný jako základ k vemulgování hydrofilních i lipofilních kapalin
je vhodnou alternativou pro pacienty citlivé na běžné konzervanty (neobsahuje parabeny, chlorhexidin
    ani sorbáty)
 

Samostatně

vhodný u subakutních a chronických dermatitid pro vysoký obsah lipofilní fáze (vykazuje má nižší chladivý
     účinek na kůži jiné hydrofilní krémy s vyšším obsahem vody)
použitelný u seboroického i sebostatického typu kůže
indiferentní emoliens při suché pokožce, léčba svědění způsobené xerózou
intervalová terapie při atopické dermatitidě a psoriáze

 

Zdroj: • Deutscher Arzneimittel-Codex • Neues Rezeptur-Formularium • Hašek J Nový krémový základ Basiscreme. Konference Fagron Academy - Magistraliter v dermatologii. 09/2014 • Hašek J Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.. Prakt lékáren. 2014; 5(6)

 

 

®

Další novinky v sortimentu

Espumil™
SyrSpend SF Galenický set
Latanoprost Fagron
MEDISPEND™
Transdermál.krém
Sildenafili citras