Změna bankovního účtu

Út, 07/04/2017

dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost Fagron a.s. uzavřela se společností ING Bank NV Prague Branch smlouvu o factoringové spolupráci. 

Factoring je služba, která je založená na postupování (odkupu) našich pohledávek za našimi odběrateli, kde novým vlastníkem pohledávky se stává společnost ING Bank NV Prague Branch, která nám ihned vyplácí část finančních prostředků. Factoring je ve světě využíván v daleko větší míře, než je tomu u nás, a patří k moderním nástrojům financování.  

Pro Vás (odběratele) toto postoupení pohledávek nepředstavuje žádné další náklady a znamená to, že částky uvedené na fakturách nebudete platit na náš účet, ale na účet společnosti ING Bank NV Prague Branch. Proto si Vám touto cestou dovolujeme oznámit změnu bankovního spojení a od  3.7.2017 Vás prosíme o placení námi vystavených faktur na nový účet u ING banky. 
  

číslo účtu: 2000557529/3500 
  
CZK IBAN: CZ33 3500 0000 0020 0055 7529 
BIC: INGBCZPP 
ING Bank NV Prague Branch 
Českomoravská 2420/15 
109 00  Prague 9   
  
O této změně Vás také informujeme na vystavených daňových dokladech.  
Věříme, že tato služba zkvalitní naše obchodní vztahy a přispěje k rozvoji naší moderní společnosti.     

 
Váš Fagron